fbpx

Coinno sosialt ansvar

CSR

Hjem | Om oss | CSR

CSR og bedriftens samfunnsansvar

Vi måler oss på “tripple bottom line”. tradisjonelt er “bottom line” gevinst i penger. Vi har fortsatt som mål om å maksimere lønnsomhet i penger, men vi har økologiske mål og sosiale mål som teller likt. Vi ønsker å skape vinn-vinn situasjoner. Dette er en praktisk måte å tenke bærekraft på.

Vi jobber også etter stakeholder-prinsipper. Det vil si at vi tar inn eksterne virkninger i våre kalkyler når vi tar beslutninger. Alle som blir berørt av prosjekter vi er med på teller uansett om det er oss, våre kunder eller noen helt andre.

Vi følger UN Global Compact (FN) og vi gir store fortrinn til partnere som følger prinsippene. Dette er et rammeverk som blant annet omfatter tiltak mot korrupsjon og noe vi anbefaler at man forholder seg til når man har med internasjonale leverandører å gjøre.

 

Du er påmeldt!

Share This