fbpx

Betingelser

Våre gjeldende betingelser

Hjem | Om oss | Betingelser

Våre betingelser gjelder for prosjekter som er bestilt skriftlig gjennom kontrakt og tilleggsbestillinger på e-post. De til enhver tid gjeldende betingelser å anse som en del av avtalen. Ved endringer blir det sendt ut mail til våre kunder og kunden må signere på å ha godtatt endringen. 

 

1. Hva inngår

 1. Vi tilbyr spesifiserte prosjekter eller uspesifiserte prosjekter mot timebetaling.
 2. Vi tilbyr abonnement på leie av skreddersydde metadata, annonse-systemer og webløsninger.
 3. Vi tilbyr abonnement på innhold publisert på kundens egne sider som kunden blir eier av.
 4. Vi tilbyr abonnement på innhold publisert på eksterne sider som kunden ikke blir eier av.
 5. Det som ikke er konkret spesifisert inngår ikke.
 6. Ved endringer, utvidelser og annet ekstraarbeid som ikke inngår i abonnement varsles kunden om dette og tilleggsbestilling inngås på e-post.

 

2. Ansvar

 1. Vi prøver å ta mer sosialt og økologisk ansvar enn vanlig i bransjen.
 2. Vi har ikke ansvar for indirekte skader våre løsninger kan årsake.
 3. Vi har ikke ansvar for tredjepartsløsninger.
 4. Kunden har ansvar for å tilrettelegge materiale og informasjon vi trenger for å løse oppdrag ved frister, ellers tilkommer gjeldende timesats for å produsere innhold eller informasjon hos oss.

 

3. Levering

 1. Vi leverer prosjekter når vi mener at de er gode nok.
 2. Deadlines er guidende, og ikke definitive.
 3. Vi leverer ikke fra oss eventuelle avtalte rettigheter til åndsverk før fullstendig betaling er på konto.
 4. Det blir utsett en prosjektleder fra vår side og en fra kundens side.
 5. Dersom det er avtalt spesifikke leverandører på prosjektet så skal kunden informeres dersom dette endres.

 

4. Betaling

 1. Vi fakturerer månedlig dersom ikke annet er avtalt.
 2. Mindre pakker og web blir fakturert årlig dersom ikke annet er avtalt.
 3. Det blir ikke gitt rabatter ved manglende levering, annet en frivillig fra vår side. Våre priser reflekterer allerede den risikoen kunden tar.
 4. Det er 14 dagers betalingsfrist.
 5. Etter 14 dager tar inkassoselskapet Retrieve over.
 6. Alle priser er eks. MVA hvis ikke annet spesifikt er oppgitt.
 7. Vi tar forbehold om feil ved oppgitt pris.
 8. Ved manglende betaling over 45 dager kan tjenester bli erstattet, eller opphøre uten varsel.
 9. Ved manglende betaling over 45 dager kan samfunnsnyttige virksomheter få tilbud om at faste tjenester ikke opphører, men at de blir minimert. I slike tilfeller har kunden lavere prioritet. Kostnader påløper for kunden selv om de ikke alltid blir fakturert til normal tid.
 10. Vad manglende betaling over 45 dager kan vi også yte frivillig arbeid som blir logget og senere kan faktureres dersom kundens økonomiske situasjon bedres.
 11. Ved manglende betaling over 45 dager kan vi ta pant i kundens åndsverk som vi disponerer, og utenom tvangsfullbyrdelsesloven realisere verdier. Et eventuelt overskudd utbetales til kunden.

 

5. Rettigheter til åndsverk

 1. Vi gir våre kunder rettigheter til å bruke det vi har laget for dem innen avtalte områder.
 2. Områder utenom avtale er det ikke gitt rettigheter til.
 3. Vi beholder også selv rettigheter. Formålet er å kunne gjenbruke deler av prosjekter med lignende løsninger.
 4. Vi har rett til å bruke kundens logo og eventuelle relevante illustrasjoner i materiale hvor vi viser våre referanser.
 5. Vi har rett til å beskrive kundeforhold i vår markedsføring.
 6. Vi har rett til å ha en liten tekst som sier at vi har levert arbeidet i kundens produkter. Typisk “av Coinno” med en link til vårt nettsted.
 7. Dersom det foreligger manglende betaling over 90 dager til oss OG Bisnode gir kredittvurdering C eller lavere (kreditt frarådes) overdras eiendomrettighetene til kundens domene til Coinno AS. Vi vil ikke at kunder som i praksis er i konkurs fortsetter driften for kreditors regning selv hos våre konkurrenter. Selskapet vi har kontrakt med, eller konkursboet kan kjøpe tilbake domenet innen ytterligere 90 dager dersom utestående inkludert gjeldende renter og salær betales. Etter 180 dager med manglende betaling kan vi gjenbruke domenet til å markedsføre samme tjenester gjennom videresending av trafikk til nytt prosjekt for å dekke inn tap. Det skal ikke brukes samme varemerke, annet en eventuelt i domenet og i så fall begrenset til videresending. Ingenting skal publiseres på hovedsiden annet enn informasjon om eventuelt opphør av virksomhet eller at tjenester er suspendert.

 

6. Opphør

 1. Vi kan på 3 måneders varsel bringe avtaler til opphør.
 2. Kunden kan si opp avtaler på 3 måneders varsel. Dette for at kunder ikke skal si opp i affekt, og skade virksomheten sin. I løpet av to til tre måneder rekker man å reparere det meste som kan gå galt eller svare på konkurrenters angrep.
 3. Avtaler som inkluderer drift av web og performance marketing fornyes automatisk hver 12. måned og løper da i en ny 12-måneders periode.
 4. Ved oppsigelse av en slik avtale varer oppsigelsestiden ut inneværende periode. Årsaken til dette er at vi har utgifter på avtalene i 12-månedersperioder. Enda en fordel er at kundene har sterkere insentiv til å hjelpe til, noe som er svært viktig for å kunne konkurrere. Vi har også oftest minst ett års horisont på resultatene, det tar ofte så lang tid å bygge opp systemer som kan konkurrere.
 5. Et eksempel som viser hvordan punkt 2 og 3 kan virke: En avtale om performance marketing er inngått 01.01.2015. Hvis den sies opp den 30.09.2018 så løper den til den 31.12.2016. Hvis den sies opp en dag senere, den 01.10.2018 så er det en dag kortere enn tre måneders varsel på oppsigelse. Dermed har vi ikke oppsigelse før avtalen automatisk fornyes, og avtalen løper til 31.12.2019.
 6. Kunden kan kjøpe seg ut av sine betalingsforpliktelser på abonnement for markedsføring og innhold, men ikke web. Det er en måneds oppsigelsesfrist regnet fra den siste datoen i måneden for oppsigelse dersom kunden betaler kostnadene for tre måneders abonnement. Våre leveringsplikter bringes til opphør en måned etter den siste i dagen i måneden når oppsigelse med utkjøp er mottatt. Kunden kan frita oss fra leveringsplikt tidligere skriftlig eller gjennom å fjerne tilgang, uten at kundens betalingsplikt opphører.
 7. Kunden kan kjøpe ut rettigheter til metadata og annonsesystem gjennom å i tillegg betale tilsvarende kostnader for tre måneders abonnement. For web gjelder det seks måneder.

 

7. Sekretess

 1. Vi jobber i utgangspunktet mer åpent enn andre byråer. Vårt navn, Coinno, er avledet fra co-innovation, en retning innen åpen innovasjon.
 2. Vi kan bruke en fortrolighetsavtale utarbeidet av advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS.
 3. Ved tvist foreligger tausthetsplikt.
 4. Vi har oppdatert våre rutiner til å være i henhold til GDPR. Les mer i vår personvern-erklæring om nye forbedringer på området.
 5. Alle i vår kundebase får en årlig påminnelse om at de er i våre kundesystemer.
 6. Vi praktiserer åpen kundebok, hvem som er våre kunder er offentlig informasjon.

 

8. Tvist

 1. Eventuell uenighet søkes bringes til enighet i sømmelighet og løses ved voldgift i Oslo Chamber of Commerce’ Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning. Instituttets regler for forenklet voldgift (kapittel III) får anvendelse for tvisten med mindre Instituttet av hensyn til tvistens vanskelighetsgrad, tvisteverdien og øvrige omstendigheter finner at Instituttets regler for voldgift (kapittel II) skal gjelde for tvisten. I sistnevnte tilfelle avgjør Instituttet hvorvidt voldgiftsdomstolen skal bestå av en eller tre voldgiftsdommere.

 

9. Dine rettigheter gjennom Bra Søk

 1. Vi er medlem i bransjeorganisasjonen Bra Søk.
 2. Vi må følge reglene til Bra Søk.
 3. Du kan klage på oss ved brudd på regler, og få saken din behandlet av organisasjonen.
 

Du er påmeldt!

Share This